Familie Healing

Familie Healing

Familien er din stamme. Der, hvor du gerne skal finde tryghed til at vokse og gro.
Med familie healing opnår I en større samhørighed og forståelse for hinanden.
Jeres energier bliver afbalanceret og tilpasset hinanden.
I får en viden om, hvorfor I passer sammen som stamme.

Familie Healing

Healing af familien øger forståelsen for hinanden og dermed samhørigheden. Bedst af alt, så hjælper den børnene til føle sig forstået og set, fordi den/de voksne påtager sig et ansvar for at skabe balance i sig selv og dermed giver det videre til børnene. 

Alting hænger sammen og påvirker hinanden – både universelt, men også os mennesker imellem. Hele tiden udveksler vi energi i form af kropssprog, samtaler, følelser, stemninger og ved vores blotte tilstedeværelse. 

Du kender det sikkert – at du fornemmer en stemning og den viser sig at være korrekt. Det er blot et eksempel på den udveksling, der foregår. 

Mange familier hører sammen, men på grund af misforståelser, der skaber ubalance, opstår der også unødige konflikter. Disse misforståelser kan I få kastet lys over, så I lettere kan opnå balance i jeres samvær.

De voksne

De voksne i familien har stor indflydelse på børnenes ve og vel. Børn er som antenner, der opsnapper alt. Specielt nutidens børn, der er født med en langt højere frekvens end de voksne og som derfor mærker alt, der er ude af balance. 

Forældre til disse børn er også født ind på en højere frekvens end deres forældre, men de kan have glemt denne pga. de ting, der påvirkede dem i opvæksten. 

Dette kan forandres gennem healing. Du kommer til at slippe dine gamle mønstre og overbevisninger fri og genfinder den rolle, som du er født ind i, i dette liv. Du bliver ledt tilbage til din egen frekvens. 

Når du bliver ledt til din frekvens og husker, hvem du er, så bryder du gamle familiemønstre. Når disse brydes, så kan du stå mere klart frem og hjælpe dit barn til at bevare dets frekvens fordi du forstår dit barn på et helt andet plan. 

Det får familien ud af healing

Gennem Familie Healing finder jeg ind til hver jeres udfordringer og styrker. Jeg finder ind til, hvad jeres rolle i familien er – disse roller er skabt langt tilbage og trækker tråde til i dag. 

I får hver især healing til det, som I har behov for at få belyst og slippe. Sammen får i healing af jeres familie-energi, så tidligere misforståelser kan  sættes fri og ny forståelse kan opstå.

Med øget forståelse skabes der både bedre samhørighed, men også øget samarbejde i familien. Når udfordringer opstår, vil I have et bedre kendskab til hinanden og jeres styrker hver især. I vil stå stærkere i jer selv og ikke lade andre “løbe om hjørner” med jer. 

Det betyder ikke, at I ikke kan lytte til andre eller udveksle erfaringer, men det betyder, at I mærker i jer selv først, før I lytter til, hvad andre mener er det rigtige. I kommer til at stå stærkere i jer selv og som familie.