Det mentale energifelt

Det mentale energifelt

Det mentale energifelt rummer alle dine tanker.
Både dem, du selv har, men også dem, du er påvirket af.
Vi er alle forbundet og kan dermed påvirke hinanden på tankeplan.
Med balance i dit mentale lag, bliver det lettere at skabe klarhed i dig selv og se dig selv på ny.

Det mentale energifelt

Det mentale energifelt kaldes også det sjælelige energifelt. Her finder du dine tanker. Både de tanker, du har bevidst, men også de ubevidste samt tankerne om tankerne. Det er her, du opbygger din mentale styrke og din åndelige viden. 

Det kan næsten lyde helt forvirrende, men du kender sikkert oplevelsen af, at du tænker en tanke og så kommer du efterfølgende til at tænke over den tanke. Måske tænker du, hvorfor den opstod eller hvad du skal med den. 

Det er også her at de tanker, du tror andre har om dig, lagrer sig. Det kan være noget andre siger eller gør, der sætter en oplevelse i gang hos dig om, “at så tænker de nok sådan om mig.” Det er dog langt fra sikkert, at det er sådan, det hænger sammen. 

Med balance i dit mentale energifelt er du bevidst om dine tanker, du er bevidst om, hvem du er, hvad du kan og hvad du vil. Ved at stå ved dine egne tanker og blive bekendt med dem, kan du øge din mentale styrke. 

Ubalancer energifeltet

Dette lag er ofte fyldt med en masse udsagn og støj fra tidligere, som du har taget med dig. Støjen kan både være med fra tidligere liv, men den kan også have rod i dit nuværende liv. 

Informationerne heri fortæller noget om, at du har ladet dig falde ind i at tro du skal noget bestemt fordi det lød rigtigt engang. Men du ændrer dig hele tiden og hvis du ikke gør det bevidst, så kan der opstå ubalance i dit mentale lag, fordi du bliver i tvivl om, om det du er/gør er det rigtige. Du kommer i konflikt med dig selv. Du kan også ende i konflikt med andre. 

Det, der ligger i det mentale lag får du renset, så du kan få skabt mere plads til at mærke, hvilke tanker, der er rigtige for dig her og nu, samt sortere i, hvad andre mener om dig eller prøver at trække ned over hovedet på dig. 

Med din egen klarhed i feltet, opbygger du din mentale styrke, som bliver den, du styrer ud fra uanset, hvad andre siger eller mener.