Følelsernes energifelt

Følelsernes energifelt

Lytter du til dine følelser? Tillader du dem alle at komme til udtryk?
Dine føleser fortæller noget om tilstanden i dig.
De fortæller noget om, hvad der er rigtigt og forkert for dig.
Følelsernes energifelt rummer alle dine grundfølelser.

Følelsesmæssige/astrale energifelt

Dette felt ligger udenpå det fysiske energifelt og rummer informationer om alle dine følelser. Både de tunge og lette.

Vi er alle udstyret med grundfølelserne glæde, sorg, vrede, frygt og chok. Der er også andre følelser, og de ligger alle i det følelsesmæssige energifelt. 

Du kender dem sikkert og du har formentlig også oplevet, at en eller flere af dem har været “forbudte” da du voksede op. At det blev dæmpet, hvis du for eksempel var ked af det eller vred.

Vi har tendens til at være bange for de lidt tungere følelser, også fordi vi kommer til at føle os magtesløse i forhold til, hvordan vi skal tackle dem.

Det er dog vigtigt at vi lære at rumme alle vores følelser, således at der skabes balance i vores følelsesmæssige lag.

Det er også i dette lag, at vi finder vores oplevelser gennem livet – både i fortid, nutid og fremtid og tidligere liv. Jeg mærker det oftest omkring lænd og korsben.

Når du renser ud her, bliver du mere tro mod dig selv og dine følelser. Du kan lettere mærke, hvad der er rigtigt for dig og mærke, hvem du er.

Ubalancer i følelsernes energifelt

Ved ubalance i dette felt kan du have en oplevelse af, om dine følelser nu er rigtige nok. Du kan tvivle på, om det er okay at føle dig vred eller glad. 

Hvis vi konstant undertrykker følelser, så kan det skabe forstyrrelser i laget.

Har du en tendens til at være mest vred og ikke helt ved hvorfor? Vreden kan stamme fra oplevelser der ligger fra tidligere i dit liv og så er det måske blevet udløst ved en eller anden specifik hændelse indenfor den seneste tid. 

Det gør, at du går og føler dig lidt ved siden af dig selv, men også undrer dig over, hvorfor du er vred. Det dræner dig for energi og du har dybest set ikke lyst til at være vred. Vrede kan gøre os handlingslammede, fordi det også kan generere en uretfærdighedsfølelse. 

Hvis vreden får lov til at fylde for meget, kan den påvirke det fysiske energifelt, så du begynder at få fysiske smerter. Dette opstår mange gange i området omkring din lænd, da det er her oplevelser gennem liv lagrer sig. 

Hvad vreden – og andre følelser – handler om, kan du få kastet lys over gennem healing og dermed få skabt en bedre balance.