Chakrahealing

Chakrahealing

Transformation af din historie

Hvad holder dig tilbage
Hvad er din styrke og det, der driver dig frem

Det er dyb forståelse af dig selv og din færden i verden

Chakrahealing

Chakrahealing er omdrejningspunktet for al healing hos Mengs Univers.

Din historie – dit liv

Chakraerne indeholder information om hele dit liv. Både fra tidligere, men også det nuværende. Der ligger både oplevelser, der har skabt ubalance, men også oplevelser, der har givet dig følelsen af balance.

Disse historier bevæger jeg mig ind i under healing og bringer til overfladen.

Justering af chakraer

Under chakrahealing arbejder jeg med at rense dine chakraer. Jeg rydder så at sige op i det, der forhindrer dig i at bevæge dig fremad. Det, som spærrer vejen for din frie udfoldelse. 

Jeg lægger lys ind og justerer dine chakraer til her og nu så du kan komme i overensstemmelse med, hvem du er.

Healing af et chakra påvirker også de andre chakraer, så det er en dynamisk proces du bevæger dig ind i, og vil opleve små forandringer gradvist.

 

De 9 chakraer og de 4 energifelter

Jeg arbejder ud fra Q´ero folkets chakrasystem, hvor der findes 9 chakraer.

Der er de 7 hoved-chakraer samt sjælschakra og åndeligt chakra. De bliver alle bearbejdet under healingen. 

Chakrahealing er arbejdet med hele din historie. Både den, der er med fra tidligere tider, nutiden og det, der ligger i fremtiden. 

Du vil forstå dine handlemønstre og din omverden i langt højere grad fordi du begynder at sanse anderledes og forstår, hvordan du er forbundet til alt omkring dig. 

Udover chakraerne arbejder jeg også med de 4 energifelter.

Kort om de 9 chakraer

  1. Rodchakra: Forbindelse til jorden. Tryghed og sikkerhed omkring, at du bliver sørget for. Får mad på bordet, tag over hovedet og tøj på kroppen. Heri ligger dig forhold til penge og alt det materielle.
  2. Harachakra: Forbindelse til din livsenergi, kreativitet og dit udtryk i verden. At stå ved dig selv og blive mødt, som den du er. Det er centeret for skabelse. 
  3. Solar plexus chakra: Forbindelse til alle dine følelser. Suget i maven. Sommerfuglene i maven. Følelsen af at være god nok, som den, du er. Heri ligger også evnen til manifestation.
  4. Hjertechakra: Forbindelse til kærligheden. Både til dig selv og andre. Omsorg og empati. Evnen til at træffe de rette valg. Det er med hjertet, du ser. Hjertechakra er bindeled mellem de tre nederst og tre øverste chakra. 
  5. Halschakra: Forbindelse til kommunikation. Både med – og om dig selv, men også om andre. Talt og utalt kommunikation. Det er også center for dine clairvoyante evner og har relation til ørerne.
  6. Pandechakra/3. øje: Forbindelse til din intuition. At se ind mellem ting og forstå bagvedliggende årsager. Det er også at se ind i dit eget liv og træffe beslutninger, der er gode for sig. Har relation til hovedet og tankerne. Et overaktivt pandechakra kan give hovedpine og tankemylder. 
  7. Kronechakra: Forbindelse til dit højere selv. Den del af dig, der lydløst vejleder dig, og som du ofte overhører. Det er kontakten til det guddommelige og dine vejledere. Her du forstår en højere mening med alt. 
  8. Sjælschakra: Forbindelse til dit fulde potentiale. Det er det chakra, der indeholder al information om dig fra tidligere liv og det nuværende. Informationer om, hvad du er designet til, hvilke lektier du har og hvordan du kan arbejde med din egen balance. Det 8. chakra er individuelt for alle. 
  9. Det åndelige chakra: Forbindelse til det kollektive felt. Det 9. chakra er fælles for alle mennesker. Det er her, der ligger optegnelser over alt, hvad der er sket og kan ske. Det er her, du mærker, at du er forbundet til alt omkring dig.