Chakrahealing

Chakrahealing

Chakrahealing er transformation. Her går jeg ind i hvert enkelt chakra og renser op for gamle energibindinger, lægger nyt lys ind og afbalancerer til sidst. Chakrahealing er en dyb proces, hvor der bliver ryddet op på alle planer. Der arbejdes med et chakra ad gangen, hvilket betyder at chakrahealing foregår over tid.

Chakrahealing

Chakrahealing er dybt transformerende. Ved at arbejde ind i hvert enkelt chakra og de historier, der gemmer sig her, bliver mange følelser og oplevelser gennem livet forløst. 

Chakrahealing foregår over tid – minimum 7 sessioner – da der kun arbejdes i dybden med et chakra ad gangen. Der kan ligge mange gemte historier i vores chakraer, hvorfor der skal være tid til at være i den proces, som hvert enkelt sætter i gang. 

Hver session indeholder også healing til hele dig, da der helt tiden skal skabes sammenhæng og opgradering af din frekvens. Det betyder også, at alle chakra og energifelter bliver afbalanceret. 

Chakrahealing er arbejdet med hele din historie. Både den, der er med fra tidligere tider, nutiden og det, der ligger i fremtiden. Med denne proces kommer du ind til kernen af dig selv og får en dyb forståelse for dig selv og din færden i verden. 

Du vil forstå dine handlemønstre og din måde at opleve verden på. Du vil også forstå din omverden i langt højere grad fordi du begynder at sanse anderledes og forstår på dybe planer, hvordan du er forbundet til alt omkring dig. 

De 9 chakraer

Jeg arbejder ud fra Q´ero folkets chakrasystem, hvor der findes 9 chakraer.

Der er de 7 hovedchakraer samt sjælschakra og åndeligt chakra. 

Kort om de 9 chakraer

  1. Rodchakra: Forbindelse til jorden. Tryghed og sikkerhed omkring, at du bliver sørget for. Får mad på bordet, tag over hovedet og tøj på kroppen. Heri ligger dig forhold til penge og alt det materielle.
  2. Harachakra: Forbindelse til din livsenergi, kreativitet og dit udtryk i verden. At stå ved dig selv og blive mødt, som den du er. Det er centeret for skabelse. 
  3. Solar plexus chakra: Forbindelse til alle dine følelser. Suget i maven. Sommerfuglene i maven. Følelsen af at være god nok, som den, du er. Heri ligger også evnen til manifestation.
  4. Hjertechakra: Forbindelse til kærligheden. Både til dig selv og andre. Omsorg og empati. Evnen til at træffe de rette valg. Det er med hjertet, du ser. Hjertechakra er bindeled mellem de tre nederst og tre øverste chakra. 
  5. Halschakra: Forbindelse til kommunikation. Både med – og om dig selv, men også om andre. Talt og utalt kommunikation. Det er også center for dine clairvoyante evner og har relation til ørerne.
  6. Pandechakra/3. øje: Forbindelse til din intuition. At se ind mellem ting og forstå bagvedliggende årsager. Det er også at se ind i dit eget liv og træffe beslutninger, der er gode for sig. Har relation til hovedet og tankerne. Et overaktivt pandechakra kan give hovedpine og tankemylder. 
  7. Kronechakra: Forbindelse til dit højere selv. Den del af dig, der lydløst vejleder dig, og som du ofte overhører. Det er kontakten til det guddommelige og dine vejledere. Her du forstår en højere mening med alt. 
  8. Sjælschakra: Forbindelse til dit fulde potentiale. Det er det chakra, der indeholder al information om dig fra tidligere liv og det nuværende. Informationer om, hvad du er designet til, hvilke lektier du har og hvordan du kan arbejde med din egen balance. Det 8. chakra er individuelt for alle. 
  9. Det åndelige chakra: Forbindelse til det kollektive felt. Det 9. chakra er fælles for alle mennesker. Det er her, der ligger optegnelser over alt, hvad der er sket og kan ske. Det er her, du mærker, at du er forbundet til alt omkring dig.