Energifelter

Energifelter

Energifelter er placeret omkring kroppen og korresponderer med chakraerne i kroppen.
Energifelterne ligger som et beskyttende lag omkring kroppen.
Felterne indeholder informationer om både nuværende og tidligere oplevelser i livet.
De forsyner dig med information på alle planer.

Det fysiske/æteriske energifelt

Dette er laget, der ligger tættest på din krop og omslutter det. Det er her vores livs-energi ligger. 

Du kan læse mere om det fysiske energifelt her.

Det sjælelige/mentale energifelt

Her ligger alle tankerne – og tankerne om tankerne. Det er her din åndelige viden stammer fra. 

Du kan læse mere om det mentale lag her.

Det følelsesmæssige/astrale energifelt

Dine følelser ligger her. Dette lag ligger udenpå det fysiske og fortæller om dine følelser på alle planer. 

Du kan læse mere om det følelsesmæssige energifelt her.

Det åndelige/spirituelle energifelt

Det er også her der ligger informationer om alt det, du er,  indeholder og har potentiale for. 

Du kan læse mere om det åndelige lag her.

Energifelter påvirker hinanden

De 4 felter påvirker hinanden og interagerer hele tiden. Der vil således blive sendt informationer fra det ene lag til det andet – kunsten er at lære at blive bevidst om det og handle ud fra de informationer, der kommer. 

Ved at være opmærksom på, hvad der sker i os, kan vi i stort omfang hele tiden arbejde med balancen i os selv. Det vil sige, at oplever vi nogle pludselige følelsesmæssige udfordringer, så kan vi stoppe op og finde ud af, hvorfor det påvirkede os.

Når vi finder ud af dette, så er det muligt at bringe balance til følelserne. Finde ind til, hvad der trigger og få det ledet ud af kroppen. 

Får det lov at stå ubearbejdet, kan det trænge sig ind på kroppen og sætte sig til fysiske skavanker og ømheder. Derfor er det væsentligt at bringe balance til hele dig og ikke blot tage nogle områder ud. Det hele hænger sammen og har brug for at blive bearbejdet.