Energien i dig – Modul 3

Energien i dig - Modul 3

Energien i dig

Energien i dig er forståelsen for dine chakraer og dine energifelter

Dato og tid:

Lørdag den 22. april 2023 kl. 9 – 16
Søndag den 23. april 2023 kl. 9 -15

Energien i dig

Energifelter

Energifelter ligger i lag omkring os og kommunikerer med både vores chakra, vores højere bevidsthed og vores fysiske væren. De rummer således også informationer omkring os af alle slags. 

Hvis vi på et tidspunkt i livet har været ude for noget, der har sat sig dybt, så kan det også være i energifelterne, at vi skal hente vores sjæl hjem, når vi bliver bevidste om, at vi har tabt en del af os selv. 

De fire felter interagerer og informerer hinanden hele tiden. Det er energi, der taler.

Energiporte

Energiporte er stationer placeret på kroppen, som har betydning for vores frie bevægelighed. Portene sidder primært i vores led, og hvis vores energi stagnerer her, kan vi synes at vore bevægelsesfrihed bliver indskrænket. 

Indhold på modul 3

  • Opbygge helligt rum
  • Læren om energifelter og hvad der ligger af informationer
  • Læren om energifelters forbindelse til chakras
  • Læren om energiporte og deres betydning for vores frihed til at bevæge os
  • Introduktion til de 4 arketyper, 3 vogtere og deres funktioner
  • Arbejde med sjælskontakt
  • Træne healing
  • Ildceremoni

Indvielse til rite 3: Den harmoniske rite

Der bliver bragt harmoni til dine chakra

Du får sået frø af de 4 arketyper og 3 vogtere og bliver mere bevidst om, hvordan du kan samarbejde med dem

Riten hjælper til yderligere forståelse af dig selv