De urolige børn

De urolige børn

Pyha… Det er hårdt at skulle nedtone sig selv hele tiden.

Ikke at få mulighed for at udtrykke, hvem man er. ELLER at blive set.
Så bliver man jo nødt til at gøre noget, for at undertrykke sig selv. Det kan f.eks. være at blive det urolige barn. Det barn, der hele tiden skal bevæge sig rundt og kan finde det næsten utrygt at sidde stille for en stund.
Barnet må overrule sig selv for at kunne navigere i hverdagen.
Det er de børn, jeg begynder at se i klinikken… Helt fra 7-års alderen….
Indtil der – forhåbentlig – sker et systemskifte. Så må vi lære at navigere i det system vi har. Vi må også lære, at holde vores energi hjemme.
For de her børn (ja alle børn) er højt vibrerende energimæssigt og jeg tænker også, at deres nervesystem er væsentlig mere sensitivt. De MÆRKER ALT. SER ALT!
Jeg har selv skulle passe ind i et system – finde min vej. Både som barn og som voksen. Som barn havde jeg ingen anelse om alt det, jeg har nu, så der var det jo bare hårdt at være i.
I dag ved jeg, at jeg må udøve min energipraksis for at kunne håndtere at “passe ind” i et system, som jeg falder udenfor.
Ved at udføre egen energi-praksis – eller få healing – så hjælpes barnet til at stå i sig selv. Se sig selv. Og det er vigtigt, at de nære omsorgspersoner også forstår barnet på dybere plan, hvilket er noget af det, jeg finder frem. Derved er der nogen, der kan stå bag barnet og blive ved med at give det den positive opmærksomhed.
I takt med, at jeg er blevet opmærksom på dette i mig selv, har jeg fået mere ro. Dels via forståelsen for min konstante uro og dels via min daglige energi-praksis. Jeg her generelt fået en øjenåbner omkring energi-praksis i de seneste uger. At den er essentiel for os.
Specielt os, der er højsensitive. Men jeg vil sige, at alle har gavn af det.

De lysende børn

Hvad er de lysende børn? Ja, det kan jo være svært at definere, for jeg tror, at der findes flere muligheder. Derfor bliver dette min udlægning af, hvad lysende børn er.

De lysende børn kan også kaldes højfrekvente børn. Det er børn, der har en højere frekvens end deres forældre og alle ældre i deres slægt. Alle børn i dag er født med højere frekvens. Det er de blandt andet fordi, de skal hjælpe jorden og universet med et energi-skifte. De skal også hjælpe de ældre beboere til at forstå, at de ikke altid kan sidde fast i den samme trummerum. At alting er cyklisk og foranderligt.

De er med til at hjælpe os at huske på, hvor vi oprindeligt kommer fra og hvilke fine måleinstrumenter vi mennesker er. De skal også hjælpe os til at huske, at vi alle stammer fra det samme sted og med at erindre gammel hengemt viden, der bor i os. De hjælper os til at se kærligheden og lyset.